#116219

suny7722
משתתף

<span;>אז אם מיותר לחבר כבלי תקשורת מחשבים להארקה, אז אולי עדיף להשתמש בכבל לא מסוכך UTP, כי אין לי מושג איך לחבר את הארקת הכבל המסוכך להארקה הביתית.. ואני אהיה מחובר לתשתית של לבזק. באתרי אינטרנט שונים יש מידע סותר: באתר מסוים כתוב שאם כבל אינטרנט עובר בצמוד ובמקביל לכבל חשמל חובה להשתמש בכבל מסוכך ומוארק, כדי שיוכל לפרוק את הזרם שנוצר בסיכוך כתוצאה מ EMI שמושרה מכבל החשמל. באתר אחר כתוב שמספיק שהם יהיו בצנרות נפרדות (שזה תואם את מה שכתבת לי בדיון אחר: “<span;>ככלל שדה מגנטי בסמוך לכבלי חשמל הוא נמוך מאוד והשפעתו קטנה מאוד על סביבתו”)<span;> ובאתר אחר כתוב שבסביבה הביתית ה EMI הוא ממש נמוך, ובכלל ואין צורך בכבל מסוכך ומוארק, והשימוש בו הוא רק למקומות תעשייתיים עם EMI גבוה (כמו כבלי אינטרנט שעוברים קרוב למנוע של מעלית עם הספק מאוד גבוה וכו) במקרה שלי כל צנרות התקשורת צמודות ומקבילות לצנרות החשמל. אז מה עדיף, כבל מסוכך לא מוארק או כבל לא מסוכך? <!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210125_230036_896.sdocx–>