#116230

arielsegal
מנהל בפורום

ארבעת המוליכים עוברים דרך הליבה של שנאי הזרם עליו מבוסס מפסק הפחת.

די בכך שאחד המוליכים קרוב יותר לליבה ואחר במרכז כדי ליצור כא”מ מושרה בליבה שיגרום להפסקת המפסק בעת זרם גדול מאוד כמו בקצר, זרם התנעה וכדומה.