#116234

suny7722
משתתף

<span;>במקרה שלי, כבלי החשמל והאינטרנט צמודים ומקבילים, ומושחל cat7 שהוא מסוכך. אבל השאלה שלי היא לגבי ההארקה של הקאט7: האם הסיכוך שלה אפקטיבי נגד EMI גם אם היא לא מחוברת להארקה הביתית? ואם לא, איך לחבר אותה להארקה הביתית? (אני עם תשתית של בזק) <br /> <!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210126_173125_036.sdocx–>