#116238

lior84
משתתף

אריאל,תודה רבה על המענה.<br />האמת,במהלך הלימודים שלי בהנדסאים,אחד המרצים אמר שהפחת תמיד יתנתק בזמן קצר בין פאזה לאפס (למרות שהוא לא אמור כי זה לא יעוד שלו) וזה מהסיבה שיש שוני בין הסלילים,בזמן זרם רגיל אין הפרש שטפים משמעותי וזמן קצר בין פאזה לאפס השטף הוא מספיק גדול על מנת להפעיל אותו.

האם הטענה הזאת היא נכונה?