#116242

Mark
משתתף

שלום אריאל וחברי פורום.היום הרבה משתמשים בקופסאות שירות בשם ”NISKO” אם כל בתי תקע  הם תל פאזי מה גודל מפסק מגן חייבים לחבר?.האם אפשר ללכת לתקנה של מתקן ארעי וגודל מפסק מגן  לבתי תקע  תלת פאזי 0.5 לכל היותר גם אותו התקנה לעשות בקופסה שירות ?