#116244

arielsegal
מנהל בפורום

היום במפסקי פחת אין סלילים והוא פועל כשנאי זרם מסכם.

לפיכך בעת קצר פאזה אפס, או קצר בין פאזות, תתכן הפסקה בגלל אי סימטריה כמו שתיארתי קודם.