#116263

DanK
משתתף

תודה על התגובה.

פשוט נוצר מצב שיש לי 400 מרכזיות תאורה וסה”כ כ 22K פנסים מפוזרות בכל מרחב הדרום, בחלק גדול מהעמודים הדלתות מרותכות בגלל ניסיונות גניבה. לפי הנחיית נת”י רוצים לבצע בדיקת בודק כל שנה לכלל המרכזיות. המצב הופך למשימה מאוד ארוכה.