#116268

Neta
משתתף

מצאתי התייחסות בתקנות התכנון והבנייה חלק כ”א: בריכות שחייה(אוגוסט 2008)

האם ללכת לפי התקנות האלה?

רשום שם:

חדר מכונות- לפחות 500 לוקס

מבנה שירותים-לפחות 300 לוקס

בריכת שחייה וסביבתה הקרובה- לפחות 300 לוקס.