#116283

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם הלוחות בתוך מבנה, על הגג, או בצמוד אליו יש דרישה לגילוי וכיבוי אש.

בצ’ילרים שמחוץ למבנה אפשר לוותר על מערכות הכיבוי ולהסתפק בגילוי והפסקה