#116309

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מדובר על מדידת התנגדות של אלקטרודה (מערך מוטות או הארקת יסוד) כלפי המסה הכללית של האדמה.

מבצעים את המדידה באמצעות מכשיר שנקרא מד התנגדות אלקטרודה כלפי המסה הכללית של האדמה או בקיצור מגר אדמה.

פרטים לגבי שיטת המדידה ראה בלשונית מאמרים/עקרונות מדידת התנגדות הארקה.