#116310

tish
משתתף

אריאל שלום,

האם ניתן לקבל קצת יותר הסבר או קישור לנושא התפתחות זרם זליגה קיבולי?

מדוע במתקן צף תלת מופעי ערכי זרם זה גבוהים יותר וממתקן חד פאזי?

ומדוע זרם זה כן יקפיץ את הפחת?

והאם במתקן צף תלת מופעי היית ממליץ על התקנת פחת למרות שהותקן משגוח כנדרש?