#116313

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

על פי רוב מפסק מגן בפני זרם דלף לאדמה במתקן צף הוא בלתי יעיל ומיותר.

במתקנים מסויימים הפועלים בזינה צפה מותקנים מסננים שמכילים רכיבים פאסיביים כמו סלילים וקבלים.

כמו כן מכשירים רבים מכילים קבלי צימוד בין המוליכים להארקה לתאימות אלקטרומגנטית ושיפור הרמוניות.

במקרים אלה נמדד זרם קיבולי משמעותי כלפי הגוף המתכתי ולעתים עולה בהרבה על זרם פעולת מפסק המגן.

אם אדם יגע באחד המוליכים תוך כדי מגע בגוף המתקן (מתכתי) הזרם שיעבור דרך גופו עלול לגרום לפגיעה קשה ואף למוות.

רק כאשר זרם הזליגה לגוף עולה על זרם של 30mA בבדיקה באמצעות מודל המדמה גוף אדם אני ממליץ על שימוש במפסק פחת בזינה צפה.