#116335

YUDA
משתתף

משאבת חום אינה מייצרת את האנרגיה אלא שואבת ומעבירה אותה ממקום למקום.

אנרגית החום המופקת נלקחת מטמפרטורת הסביבה ולא מהחשמל.

החשמל מספק רק את האנרגיה הדרושה לצורך העברת החום מהסביבה לחלל המטופל (או להיפך).