#116336

arielsegal
מנהל בפורום

הלוח שמזין את צרכני המגרש חייב להיות בגבול המגרש.

המפסק המזין את הלוח יכול להיות מרוחק.

ממליץ על לוח פוליאסטר ללא משטח הרכבה מתכתי.