#116339

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן להתקין לוח חשמל בייתי, במקרה זה חייבת להיות מותקן גלאי אש.

לוח חשמל תעשייתי מחייב יצור על ידי יצרן לוחות המורשה ליצר לוחות בתקן 61439.