#116345

arielsegal
מנהל בפורום

התנגדות אלקטרודה ביחס למסת האדמה מודדים בשיטת מורד הפוטנציאל ולא בין שתי אלקטרודות.

הפנייתי אותך למצגת בלשונית מאמרים שמסבירה היטב את שיטת המדידה.