#116358

luz
משתתף

שלמה שלום,

לגבי השאלה הראשונה טכנית זה לדעתי יותר פשוט ממה שכתבת, הפעלה למגען עוברת דרך 2 המפסקים במקביל.

אבל זה לא תקין ולא בטיחותי! תאר לך שמישהו ינסה לכבות את הדוד במקרה של התחשמלות למשל, ועדיין יפעל, כי המפסק השני דלוק…

בברכה