#116360

aron david
משתתף

תודה!

ושאלה נוספת.

אז למה חברת חשמל לא יכולה לקחת מנוע של 1 כח סוס שישאב חום מהסביבה וע”י זה יוציא 4 כח

ה 4 כח האלו יכנסו למשאבה שתכפיל אותם פי 4 ל 16 כח סוס

וכן הלאה עד שיהיה לנו כמה טרה וואט שהם יפעילו טורבינה שתספק חשמל לכל המדינה כולל רצועת עזה…