#116362

YUDA
משתתף

למעשה אתה מציע שינצלו את האנרגיה האצורה בטמפ’ הסביבה, וימירו אותה לאנרגיה חשמלית.

על הרעיון הזה מבוסס כל הדיבור על אנרגיות מתחדשות.

הדרך היעילה ביותר לנצל אנרגיה טבעית ולהמיר אותה לחשמל (בנתונים של מדינת ישראל) היא תאים פוטו-וולטאיים PV שממירים אנרגיה של אור לאנרגיה חשמלית.