#116367

Neta
משתתף

לגבי ה”אתגר הראשון” פשוט לחבר את שני המפסקים במקביל, אני לא רואה מה הטעם בזה, אבל זה עונה על הדרישה שלך, שים לב שמה שאתה רוצה לעשות מבחינה בטיחותית מאוד מסוכן מכיוון שבשביל לנתק את הדוד שני המפסקים צריכים להיות במצב off.

 

לגבי ה”אתגר השני” אפשר לפתור אותו באמצעות “מפסק מחליף” או ע”י “ממסר צעד”.