#116374

Neta
משתתף

אריאל,

קודם כל רצית לומר שגיליתי לא מזמן את הפורום שלך ואני לומד ממך ומשאר החברים המון, תודה!

לפי מה שאני מבין מדבריך:

1.בלוח 63A ומעלה העומד בתקן 61439 נדרש להתקין נוריות חיווי ומערכת גילוי אש המנתקת את ההזנה במקרה שהגלאי הופעל.

 

2. בלוחות עד 100A שלא עומדים בתקן 61439(לדוגמא לוחות ביתיים), לא נדרש להתקין נורות חיווי ומערכת גילוי אש כלל.

 

אשמח אם תאשר שזאת הכוונה,

תודה, נטע.