#116378

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

המקדם 1.1 נובע מהגדלת זרם הקצר האפשרית בשל שינויי המתח בפלוס/מינוס עשרה אחוז.

מקדם זה משמש לקביעת כושר הניתוק של הציוד, לקביעת העמידות של פסי הצבירה והציוד בלוח בקצר בעצמה מרבית