#116379

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בלוחות בזרם גדול או שווה ל-63 אמפר נדרשת מערכת גילוי אש.

בלוחות בזרם העולה על 63 אמפר (80A) מערכת הגילוי תגרום להפסקת המפסק במעלה הזרם.

בלוחות מעל לזרם נקוב של 100A שאינם בתקן 61439 נדרשת גם מערכת כיבוי.