#116381

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין חובה להאריק ניצבים של קירות גבס אם כי זו לא תהיה שגיאה לעשות זאת (אפילו רצוי).

אם מבצעים זאת יש לחברם לפה”פ באמצעות מוליך בשטח חתך 10 ממ”ר לפחות.