#116384

shahaf_kor
משתתף

היי לכולם ,

אני רוצה להבין משהו חברים שטרם הצלחתי להבין – אם אני מקרב את האלקטרודות של הפוטנציאל ואלקטרודת הזרם אחד לשני או כל אחד לחוד לאלקטרודה שאותה אנחנו מודדים אז איך זה אמור להשפיע חשמלית על המדידה של מגר האדמה עצמה ? 

שאלה שנייה שיש לי לשאול האם תחום ההשפעה של מינימום 5 מטר בין אלקטרודת הפוטנציאל/זרם וכיוב האחד משני תופס גם כאן משנה תוקף במצב שבו אנחנו מנסים לצאת מהתחום השפעה של כל אחת מהאלקטרודות הנאמרות לעיל (זרם , פוטנציאל והארקה..) .. 

תודה רבה רבה