#116405

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קרא היטב את התקנה.

הגנה נוספת בפני חשמול

9. בית תקע יוגן באחד מאמצעי הגנה אלה:

(1) מפסק מגן בעל זרם הפעלה נומינלי של לא יותר מאשר –

(א) 0.030 אמפר בעבור בית תקע חד-מופעי לזרם של 16 אמפר או 32 אמפר במתח 230 וולט;

(ב) 0.500 אמפר בעבור בית תקע חד-מופעי לזרם העולה על 32 אמפר או בית תקע תלת-מופעי;

יכול שמפסק מגן אחד יגן על כמה בתי תקע;

מכשיר שצורך יותר מ-32 אמפר, אינו מכשיר מיטלטל…….