#116412

Michaels1
משתתף

שלום אריאל,
תודה רבה על תשובתך.
הזרם בסיכוך מושפע מאוד מהיחס בין ההתנגדות של הסיכוך לבין ההשראות ההדדית.
האם ההתחשבות בזרמי הסיכוך בכבלים שבהם נעשה שימוש, מובאת בהתנגדות סיכוך גבוהה שמקטינה את הזרם?
בנוסף, האם תוכל להעלות את נוהל רשת ארצית של חברת חשמל?
לחלופין, לשלוח קישור אל החלק הרלוונטי בנוהל בדבר הסיכוך.
ראיתי דיונים קודמים שבהם צירפת קישור אך עכשיו הוא אינו עובד, למשל כאן:

הפרדות מסדרי מתח גבוה – מתח נמוך