#116420

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

מפסק פחת מדגם A אינו מיועד להגן מפני זליגת זרם ישר.

הוא מגן מפני התחשמלות וחשמול במתח חילופין או פועם.

צירפת את הנחיות מנהל מינהל החשמל למערכות טעינה כך שאתה יוןדע היכן למצא אותן.

לגבי מערכת מידת הזליגה בזרם ישר, ללא מפרט המתאר את המבנה ואת הרכיב המגן לא ניתן לדעת את עיקרון פעולתה ויעילותה.

בעקרון המערכת המתוקנת חייבת לעמוד בתקני IEC 61851-1 ובתקן ישראל הנושא את אותו מספר.