#116428

Asaf123
משתתף

שבוע טוב
אביזר/מוצר שלא עבר בדיקה במכון התקנים הישראלי לא מאושר לשימוש במדינת ישראל.
לכן, אלו ללא תו תקן ישראלי, אינם מאושרים לשימוש ויתרה מכך מסכנים את בטיחות המשתמשים בחשמל.