#116434

Omritzalaf0
משתתף

שלום,

בהנחה שמבצעים הארקה הקיפית וחיבור לפס הארקה לפה”פ כמו שאריאל אמר,

האם צריך הארקה של צנרת הגז חייבת להיות מופרדת מהארקות שיש מסביב למבנה(בהנחה שיש)  שלא קשורות למערכת הגז?

תודה.