#116441

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לא צירפת קישור.
  2. הבעיה של מוצרים ללא תקינה ידועה. אנא סייג אותם בדו”ח הבדיקה ניתן לרשום נוסח כגון” “במתקן שנבדק מותקנים האביזרים  הבאים: ………….. אביזרים אלה אינם נושאים תו תקן ואישורים של מכון התקנים. אישור תקינות המתקן אינו חל על אביזרים אלה”.