#116443

Omritzalaf0
משתתף

תודה רון,

צינור גז המתכתי  שמעל הקרקע יחובר לפי האמור לעיל לפה”פ.

יש לי באתר תחנת גז  שכל הפלאנצים הדלתות וכו, וחוברים לפס הארקות ואז לפה”פ ,

השאלה לי היא האם הפה”פ יחובר לברזלי זיון המבנה,קונסטרוקציה? או שיש לחבר אותו נקודת הארקה ייעודית לגז על מנת שלא יהיו זרמים טועים שיכנו למערכת המתכת של הגז.?

תודה.