#116449

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במפסקי המגן של חלק מהחברות אין חשיבות ומפסק הפחת פועל בצורה דומה.

בחלק מהחברות קיימים שתי התצורות של מפסקי המגן וכאשר האפס ימני הבדיקה עם לחצן הבדיקה מתבצעת על ידי חיבור הנגד הפנימי בין פאזה לאפס ובאלה עם אפס בשמאל מתבצעת הבדיקה באמצעות חיבור הנגד בין שתי פאזות (דבר שמאפשר בדיקת פעולת מפסק המגן והגנה על מתקנים ללא אפס)