#116452

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מי גשם כשחודרים לקופסה יכולים לעתים להיות מלווים בבוץ או למלא את הקופסה שבתחתיתה יש לכלוך או אבק ולכן הם הופכים להיות מוליכים.

יתרה מזו, שני פוטנציאלים קרובים שמבודדים דרך  מים גורמים לחימום המים בין אותם מגעים ולהפחתת התנגדותם.

מפסק מגן בפני זרם דלף לאדמה, יגיב רק בעת זליגה של זרם לאדמה ולא בזליגה בין פאזות או בין פאזה לאפס.