#116455

aron david
משתתף

היי אריאל

לפי ההבנה שלי חיבור שירותים מתכתיים לצורך השוואת פוטנציאלים והסתפקות בגיד 10 הוא רק לשירותים שאין עליהם צרכנים או כבלים, כמו צנרת מים למשל.

אבל סולמות כבלים כן צריך להאריק אותם כהארקה ובחתך מתאים לפי מחצית חתך הכבל ההעבה ביותר שעובר עליהם. כי מה יקרה אם מוליך הפאזה של כבל 240 ממ יפצע ויגע בסולם הכבלים שמחובר רק עם גיד 10 . הרי לא יתפתח זרם קצר מספיק גדול לנתק את המבטח בראש הקו והחשמול ימשך?

אשמח להסבר האם אני טועה והיכן.

תודה.