#116458

aron david
משתתף

תודה על המענה המהיר!

לפי דבריך יוצא שאם יש לי כבלים על קונסטרוקציה מתכתית במתקן לא מאופס אינני יכול לחייב לבצע חיבור של הקונסטרוקציה לפה”פ