#116461

arielsegal
מנהל בפורום

1. השרטוט הוא שלי.

2. במתקן אין איפוס כפול, בכל מקור זינה אחרי שנאי יש ליחס את המתחים לאדמה. לא קיים מוליך אפס משותף בין ההזנה הרגילה להזנה במוצא השנאי המבדל. זוהי תכלית השנאי, למנוע איפוס כפול