ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל חיבור סוללות קבלים באורינטציות שונות ודרך פעולת בקר הקבלים מענה ל־חיבור סוללות קבלים באורינטציות שונות ודרך פעולת בקר הקבלים

#116465

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בקר קבלים לשיפור מקדם הספק מבצע מדידת מקדם ההספק ברשת ומחבר קבלים בהתאמה.

ככל שמקדם ההספק פוחת מתחברים יותר קבלים.

ישנם בקרים שלומדים את הקבלים המחוברים אליהם ויודעים את ערך הקבל שמחובר בכל דרגה. במקרים אחרים מחברים הבקרים את הקבלים לפי מספורם.

יש לציין שהצורך בקבלים הולך ופוחת ככל שגובר השימוש בצרכנים אלקטרוניים שמכילים קבלים ביחידות המבוא.

אין סיבה לחיבור קבלים קבועים בלוחות חשמל אלא אך ורק קבלים שמתחברים ונפסקים אוטומטית כשהצרכן המתאים מתחבר או נפסק גם הוא.