#116469

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני יודע באיזה מכשיר השתמשת, וכן רמת דיוקו, אין לי ספק שרמת השדות המגנטיים שציינת מעידה על זרמים בהארקה שיתכן שאינם בתדר של 50 הרץ.

נושאים כאלה יש לבדוק באמצעות ציוד מתאים ובטח לא מד זרם צבת.

לא ציינת תוצאות בדיקת התנגדות בידוד בין אפס להארקה במתקן.

דומה שהתקנת המיגון נעשתה כנראה לשווא.