#116491

netanel20008
משתתף

אריאל יקר לא הבנתי כמו שצריך את מה שהסברתה לי מחילה, תעזור לי להבין בבקשה:

כל השאלות קשורות לשרטוט ששלחתי

  1. המעקף בנויי לפעול בזמן תחזוקת ה UPS
  2. כאשר המקור המזין נפסק ההזנה מהמצברים, במצב זה מה לולאת התקלה בחשמול גוף?
  3. האם החיבור התמידי ל N הוא לצורך הגנות או ייחוס לאדמה?
  4. ומה קורה אם ההזנה ל UPS היא זינה צפה ואנו מחויבים במיתוג האפס בזינה צפה?
  5. ומה לולאת התקלה בחשמול  גוף במצב רגיל שהזינה מתפקדת?