#116492

lior84
משתתף

אריאל,תודה רבה על המענה המהיר.

יש לי עוד כמה שאלות:

1.האם הזרמת מכיוון מערכת הפוטו-וולטאית לכיוון הגנרטור יכולה לשרוף את הסלילים שלו?

2.האם אין לו הגנות שמגינות על סליליו?

3.האם אמורה להיות איזשהי מערכת בקרה שמנתקת את מערכת PV מהרשת?אם כן,איך אותה המערכת יודעת שהמתח המסופק הוא מהגנרטור ולא מרשת חח”י.

4.איך נכון לתפעל את המערכת הנ”ל במקרה של הפסקת חשמל?

האם יש לנתק את המפסק היציאה ממערכת הפוטו-וולטאית לכיוון המתקן כשהגנרטור פועל?