ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל LT גבוה בכניסת מים ראשית מצד חברת המים מענה ל־LT גבוה בכניסת מים ראשית מצד חברת המים

#116495

rington
משתתף

אריאל שלום ותודה על התייחסותך לנושא.

היות והצינור של חברת המים תת קרקעי, ומצופה בדרך כלל, גישור של קטע ממנו פירושו שצד אחד של הגישור יותקן לפני המונה הראשי, מעל פני האדמה, אך הצד השני יחובר מתחת לאדמה, לאחר הסרת הציפוי באזור חיבור השלה. דבר זה עלול לגרום להווצרות קורוזיה מתחת לשלה התת קרקעית, ולאחר זמן שוב לרציפות לקויה.

באופן של גישור בין 2 הכניסות הראשיות, שני קצוות החיבור יהיו מעל פני האדמה, מה שיבטיח רציפות טובה לאורך שנים.

אציין כי הבניין ישן מאד, לא על עמודים, כך שחיבור ליסוד הבניין כנראה שלא ישפר משמעותית את ערכי התנגדות ההארקה.

בברכה, חיים.