#116496

eden1234
משתתף

תודה רבה על התשובה! 

המפסק מגן אז רק כאשר הזרם שיצא דרכו ויש זליגה לאדמה למשל של 30Ma  בזרם שחוזר דרכו הוא יגיב? רק במצב של זליגה בין פאזה לאדמה או בין אפס להארקה? 

כי למשל ברוב המקרים שראיתי שגופי תאורה לא מתכתיים שלא מאורקים נכנס בהם מים והפחת הוא זה שהגיב ולא המאז זה לא בגלל שהמים גרמו בגלל ההתנגדות שלהם לזרם שעובר בפאזה להיות שונה מהזרם שחוזר באפס?