#116497

Eliko1607
משתתף

בוקר טוב

יש אצלי פלטות מתכת שהודבקו על הקיר עד לגובה 1 מטר מהריצפה המשמשים כהגנה מפני פגיעות מכניות ולכלוך 

לא הותקן עלייהם מתקן חשמלי אבל ישנם מקומות שעשו פתחים בשביל שקעים 

האם צריך להאריק את הפלטות ?