ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל זרמים קיבוליים במתקן – זמן פעולה תקין (מתמיד) מענה ל־זרמים קיבוליים במתקן – זמן פעולה תקין (מתמיד)

#116498

אור
משתתף

תודה אריאל.

האם אתה יכול לתת הערכה גסה/סדר גודל של זרמים בנגד הנובעים מאי איזון של זרמים קיבוליים? 

ומה לגבי זרמים הנובעים מהרמוניות שונות במתקן – האם יש להתייחס גם אליהם מבחינת זרמים שיזרמו בנגד באופן מתמיד? 

תודה רבה.