ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל חיבור סוללות קבלים באורינטציות שונות ודרך פעולת בקר הקבלים מענה ל־חיבור סוללות קבלים באורינטציות שונות ודרך פעולת בקר הקבלים

#116529

shahaf_kor
משתתף

ועוד שאלה לגבי חיבור משנקים לסוללות הקבלים עצמם … 

הבנתי שהרי שבלי אותם משנקים הרי אנחנו תמיד נמצאים במצב הרמוני במתח הרשת כלומר דבר שיצור בתדרים גבוהים כדוגמת 250 הרץ מצב של עכבה נמוכה בקבל דבר שיצור זרם גבוה אך אם אנחנו מוסיפים סלילים הרי אנחנו נקבל מצב של תהודה בתדרים נמוכים מהתדר הקריטי אך עדיין בתדרים אלו עדיין העכבה הינה אפס והמשמעות היא שעדיין יהיו מתחי יתר שיעברו בקו של אותו מתקן צריכה שלנו ובנוסף בעקבות אותו תהודה טורית בין הסליל והקבל נקבל זרמים גבוהים בעקבות אימפדנס ביניהם ששוווה ל 0 … 

איך בדיוק הדבר הזה מתיישב עם הסיטואציה שבה אנחנו רוצים הרי לסלק הרמוניות … ?

 

תודה רבה חברים