ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל החל מכמה אמפר תשתמשו במאמ"ת 25 אמפר עם 3 מוליכים של 4 ממ"ר? מענה ל־החל מכמה אמפר תשתמשו במאמ"ת 25 אמפר עם 3 מוליכים של 4 ממ"ר?

#116533

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חישוב הזרם בכיריים שגוי.

בכל אחת מהפזות יזרום זרם שאינו עולה על 16 אמפר. 

העמסה סימטרית לחלוטין תגרום לזרם קטן מ-11 אמפר בכל פאזה.

לפיכך יש להתקין מעגל שמבוסס על 5 מוליכים מבודדים בשטח חתך של 2.5 ממ”ר ומא”ז של 16 אמפר תלת פאזי.