ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל חיבור סוללות קבלים באורינטציות שונות ודרך פעולת בקר הקבלים מענה ל־חיבור סוללות קבלים באורינטציות שונות ודרך פעולת בקר הקבלים

#116535

arielsegal
מנהל בפורום

תפקיד הסלילים אינו לסלק הרמוניות אלא למנוע הגברת ההרמוניות בשל תהודה בין הקבלים לסלילים הקיימים במתקן.

לפיכך מתקינים קבלים עם סלילים טוריים כדי שהתהודה שלהם תהיה בתדר שאינו קיים במערכת ותמנע אותה הגברה.