#116552

Mark
משתתף

שלום

ראיתי תהליך פעולות שעושים ניתוק הזנה מתח גבוה חברי של פיקוד מרחוק  ואז  שולחים 2 חברי יוצאים לשטח עושים בדיקת העדר מתח, התקנת מקצרים.והם בעלי קורס מתח גבוה מסויג רק מה יש להם רשיון בדרגה ראשי או מוסמך  ואני חושב זה עבירה כי אחד מהם חייב להיות לפחות רשיון  בדרגה טכני.