#116572

Michaels1
משתתף

שלום אריאל,
אודה לך אם תוכל להכווין אותי לסעיף המדבר על הסיכוך בנוהל.
בנוסף יש לי מספר תהיות עדיין בנוגע לאורכים ואשמח לחוות דעתך.

1. במסמך של IEEE 575 הוצג שם הערך 100V/km עבור גרדיאנט המתח בסיכוך המוארק מצד אחד (I=1000A, S/d=2, f=60Hz, trefoil).
מכן אני מסיק שאם ברצוני לשמור על מתח בקצה השני שיהיה קטן מ-50V אני צריך לשמור על אורך כבל שקטן מחצי ק”מ. מהנוהל של חברת חשמל עבור כבל של 300mm^2 (עם זרם העמסה קטן יותר) האורך המקסימלי שניתן להעביר עם הארקה בקצה אחד הוא רק 40 מטר.
לכן אני תוהה מהיכן מגיעה ההחמרה של חברת חשמל, לחילופין האם יש דברים נוספים שנלקחים בחשבון.
יש לי השערה שאולי מדובר בשיקול בטיחותי – מאריקים משני הצדדים משום שהקצה השני של הכבל הוא מקום נגיש, ובנוסף על מנת להבטיח שבעת תקלה שבה זורם זרם קצר המתח בקצה יכול להעלות בהרבה יותר והסכנה גדולה יותר.

2. בנוסף, האם ידוע כיצד המתח המושרה מתפלג לאורך הסיכוך כאשר הוא מוארק בשני הצדדים?
כלומר כאשר הוא מוארק בצד אחד, המתח גדל בצורה לינארית באורך הכבל וערכו מקסימלי בקצה השני.
כאשר הוא מוארק באמצע הכבל, המתח עולה ומגיע לשני הקצוות למחצית מגודלו אילו היה מוארק בקצה אחד.
האם כאשר הסיכוך מוארק משני הקצוות והכבל ארוך, עדיין נצפה לראות ערכי מתח לא זניח לאורך הסיכוך? אני משער שכן, משום שאחרת לא היה צורך לבצע הארקות ביניים אולם לא מצאתי לכך גיבוי בספרות.

3. הזרם בסיכוך לפי החישוב שבמצגת ששלחת לי מקבל ערכים שקרובים לזרם במוליך, האם הגיוני?
אודה לך אם תוכל להציג חישוב, ובמידה והזרם יוצא משמעותי, האם זה נלקח בכושר העמסה של הכבלים? משום שראיתי שגם כתבת שהכבלים מתחשבים בכך.

שבוע טוב ותודה רבה